Wat is Imaginaire Exposure? -en hoe helpt deze therapie bij PTSS t.g.v. misbruik op de kinderleeftijd?

Imaginaire Exposure (IE) is een vorm van traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Op dit moment is IE in de richtlijn angststoornissen opgenomen als de gouden standaard in de behandeling van PTSS. Bij IE wordt de cliënt langere tijd blootgesteld aan de traumatische herinnering die tot op dat moment werd vermeden. Hierdoor zullen de PTSS gerelateerde klachten uitdoven. De herinnering kan worden beleefd zonder vrees dat de negatieve consequenties zullen optreden. Er worden nieuwe associaties gekoppeld aan de traumatische gebeurtenis en er zal gewenning optreden.

De effectiviteit van IE is met name bewezen bij een eenmalige traumatische gebeurtenis op de volwassen leeftijd. Verder onderzoek is nodig op het gebied van de toepasbaarheid van deze behandeling voor de specifieke doelgroep PTSS als gevolg van misbruik op de kinderleeftijd. Om deze reden doen we bij P&M momenteel gerandomiseerd onderzoek waarin de effectiviteit van deze therapie wordt vergeleken met imaginaire rescripting. Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend die erop wijzen dat IE gecontra-indiceerd is bij PTSS als gevolg van misbruik op de kinderleeftijd. Bij deze doelgroep wordt nu vaak gestart met stabilisatietherapie, alhoewel de noodzaak hiervan in vergelijking tot directe start met traumagerichte behandeling niet evident is.

IE richt zich als behandeling hoofdzakelijk op het afnemen van angst. Alhoewel de suggestie is gewekt dat bij het uiten van een andere primaire emotie dan angst (zoals woede) IE minder succesvol zou zijn, kunnen daar nog geen definitieve conclusies over worden getrokken.