Boek

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. PTSS is een psychische aandoening die is ingedeeld bij de angststoornissen. PTSS ontstaat door ernstige stressvolle situaties, waarbij er vaak sprake is van (levens)bedreiging, ernstig fysiek letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Dit soort situaties worden door personen als traumatisch ervaren. Voorbeelden van ernstig stressvolle situaties zijn verkrachting en emotioneel of lichamelijk misbruik.

Bron: Wikipedia

In het grootschalige PTSS onderzoek, wat door drs. Paula de Jong en drs. Mellony van Hemert wordt uitgevoerd, wordt gefocust op de stressvolle situaties verkrachting en/of emotioneel of lichamelijk misbruik.

Er zijn diverse bekende behandelvormen voor PTSS. Imaginaire Exposure is een bewezen effectieve behandeling. Er zijn echter aanwijzingen dat de effectiviteit van deze behandelvorm bij patiënten met PTSS tengevolge van interpersoonlijk misbruik in de kindertijd beperkt is. Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting zouden bij uitstek geschikte behandelingen voor deze doelgroep zijn. Hoewel deze behandelingen al vele jaren worden toegepast in de reguliere GGZ is er voor toepassing van deze behandelvormen voor de behandeling van PTSS echter nog weinig onderzoek naar gedaan.

Boek na onderzoek behandelvormen PTSS

Omdat er nog weinig onderzoek gedaan is naar het toepassen van de behandelvormen Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting hebben drs. Paula de Jong en drs. Mellony van Hemert besloten een grootschalig onderzoek op te zetten naar de drie behandelvormen. Na uitvoering van dit onderzoek zullen drs. Paula de Jong en drs. Mellony van Hemert een boek uitbrengen.

In het boek zal ingezoomd worden op de psychische aandoening PTSS, de oorzaken van PTSS, zullen de drie behandelvormen uitgebreid besproken worden en staan de bevindingen van het omvangrijke PTSS onderzoek centraal.