PTSS onderzoek

In het kort

Logo Psychotherapy & Movement Mellony van Hemert Psychotherapy & Movement is een SGGZ praktijk die de psychische gezondheid van cliënten bevordert met psychische stoornissen waaronder persoonlijkheidsstoornissen en ernstige gedragsproblemen. In lijn hiermee doet Psychotherapy & Movement onderzoek naar de behandeling van Posttraumatische stressstoornis (PTSS) n.a.v. belastende gebeurtenissen in de kindertijd. Voor dit onderzoek is Psychotherapy & Movement op zoek naar cliënten en instellingen die mee willen werken.

Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek onderzoeken we 3 condities te weten: imaginaire exposure, imaginaire rescripting versus de wachtlijstgroep. In dit onderzoek willen we nagaan welke van de twee behandelvormen het meest effectief is voor patiënten die kampen met PTSS. Als het zo zou zijn, dat één van de alternatieve behandelingen tot betere resultaten zal leiden dan kan een bredere groep profiteren van deze behandelvorm. Indien de standaard behandeling ook bij deze complexere problematiek tot het beste eindresultaat zal leiden dan kan die behandelvorm op meerdere GGZ instellingen in Nederland geïmplementeerd worden en kunnen er dus meer mensen met goed resultaat geholpen worden. Daarom zouden we het zeer op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

Voor dit onderzoek is Psychotherapy & Movement op zoek naar instellingen om mee samen te werken en naar cliënten die te kampen hebben met PTSS om mee te werken aan dit wetenschappelijke onderzoek.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd

Het onderzoek vindt plaats bij het behandelprogramma Psychotrauma van Psychotherapy & Movement te Amsterdam en wordt uitgevoerd door drs. Paula de Jong, klinisch psycholoog-psychotherapeut en drs. Mellony van Hemert, cognitief gedragstherapeut (R) & promovenda.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er zijn 3 behandelcondities die onderzocht worden:

  1. Imaginaire Exposure;
  2. Imaginaire Rescripting;
  3. Versus de wachtlijstgroep;

Imaginaire Exposure

U wordt herhaaldelijk en langdurig geconfronteerd met de angstoproepende herinneringen aan het trauma, door opnieuw de traumatische gebeurtenis in gedachten te beleven. Wanneer u uzelf op een systematische manier en onder veilige omstandigheden confronteert met uw angsten, kunt u leren hoe u met die angsten om kunt gaan
anders dan deze te vermijden. U leert dat de angst en de spanningen langzamerhand afnemen als u uzelf steeds opnieuw confronteert met de dingen die u heeft vermeden. Met andere woorden u gaat zich meer ontspannen voelen in die situaties. We noemen dit gewenning. Gewenning is een proces waarbij de angst vanzelf daalt als men maar lang genoeg in de angstige situatie blijft en het vaak genoeg herhaalt.

Imaginaire Rescripting

Eén van de belangrijkste doelen van imaginatie met rescripting is dat u gaat ontdekken dat niet u maar uw leefklimaat “fout” was. Een ander belangrijk doel is de emotionele verwerking van de belastende gebeurtenissen. Het is niet de bedoeling zoals bij Imaginaire Exposure dat u de gehele gebeurtenis herbeleeft. Bij imaginatie met rescripting wordt de blootstelling aan de traumatische situatie zo kort mogelijk gehouden. U leert in de imaginatie uw gevoelens en behoeftes steeds beter (her)kennen en leert ze anders te hanteren. U leert vervolgens steun en hulp te vragen aan mensen die u vertrouwt. U krijgt bijvoorbeeld de ruimte om uw woede en verdriet over het schenden van uw rechten te uiten en u leert als gezonde volwassene in te grijpen in situaties waarin u als kind niet goed behandeld werd.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt?

Indien u kiest voor een behandeling en deel wilt nemen aan dit onderzoek vinden we het belangrijk dat u zich goed voorbereid en u instelt op een intensief traject; daarom is er gekozen voor een korte wachtperiode (5 weken) waarin u de nodige voorbereidingen kan treffen.
Door gelijke loting wordt bepaald welke van de 3 behandelvorm u krijgt (kans is 33,333%). De duur van de behandeling is 16 zittingen van 90 minuten, verdeeld over 11 weken. De eerste 5 weken 2 zittingen per week en in de laatste 6 weken 1 zitting per week.

Deelnemen aan onderzoek

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het onderzoek kunt u zich hieronder aanmelden. U krijgt een intakegesprek en een aantal diagnostische interviews waarin o.a bepaald wordt of u voldoet aan de criteria om deel te nemen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Persoonlijke toelichting